Yhdistyksemme

Suomen Astrologisen Seuran toiminnan pääpaino vaihtelee mutta yhdistyksen päätoimintoja ovat jäsenlehden julkaiseminen sekä erilaisten astrologisten tapahtumien järjestäminen jäsenistölleen sekä kaikille astrologiasta kiinnostuneille sekä astrologisen tiedon jakaminen resurssien mukaisesti.

Seura järjestää noin kerran vuodessa myös uusille jäsenille suunnattuja starttipäiviä sekä kartantulkintatilaisuuksia.  Pyrimme järjestämään myös vain jäsenille suunattua toimintaa, esim. jäseniltoja Helsingin kirjastollamme. 
 

Tiedottaminen & viestintä
 

Yhdistyksen hallitus tiedottaa toiminnastaan ja ajankohtaisista astrologisista tapahtumista Suomessa neljä kertaa vuodessa ilmestyvän Astro Logos-lehden kautta.  Jäsenlehdessä on tietoa myös muiden astrologisten yhdistysten tapahtumista. Muita tiedotustapoja ovat  sähköpostitse lähettettävät jäsentiedotteet sekä kaikille avoin, julkinen Facebook-sivumme. 
 

Vain yhdistyksen jäsenille on oma suljettu Facebook-ryhmä. Tämä  Facebook -ryhmä löytyy osoitteesta: https://www.facebook.com/groups/SAS.keskustelufoorumi


Vuodesta 2014 olemme kokeilleet luentojen videoimista voidaksemme palvella valtakunnallisena seurana jäseniämme paremmin.  Osa luennoinnista ja workshopeista ovat myöhemmin ainoastaan yhdistyksen jäsenten katsottavissa Jäsenhuoneessa (ks. sivun yläreuna) joko ilmaiseksi tai korvausta vastaan!  Lisätietoja näistä palveluista saat jäsenkirjeessä ja Astro Logoksesta. 

Jäsenten vuosikokous
 

Yhdistys järjestää vuosittain yhdistyksen toiminnasta päättävän  jäsenkokouksen alkuvuodesta, viimeistään maaliskuussa, jossa valitaan myös yhdistyksen hallitus. Löydät vain jäsenille tarkoitetusta Jäsenhuoneesta yhdistysdokumentit.

Yhdistyksen jäsenten osallistuminen vuosikokoukseen, jäsenlehden tekemiseen, yhdistystoimintaan mm. perustamalla pienryhmiä ja ehdottamalla luennoitsijoita, lehden aiheita, luento- ja workshopia aiheita sekä tarjoamalla omaa osaamistaan ja aikaansa auttavat kehittämään yhdistystä ja ylläpitämään astrologian harrastusta maassamme!