Historiaa

Katsaus Seuran historiaan
 

Marita Hölttä
(kirjoitettu vuonna 2004)

 

Suomen Astrologinen Seura täyttää 40 vuotta vuonna 2004. Jostain merkillisestä syystä aina kun tällaisia kypsempiä syntymäpäiviä vietetään, luodaan katsaus menneeseen. Ei kai sitä voi nytkään välttää.

Kun itse tulin mukaan seuran toimintaan 1990-luvun alkupuolella, olin hämmästynyt siitä, että tällainen seura on olemassa, ja että esitelmiä seuraamassa kävi niin paljon ihmisiä. Siihen aikaan esitelmät pidettiin Domuksen kellarikerroksen luentosalissa Hietaniemenkadulla. Kirjasto kulki kirjastonhoitajan kassissa mukana esitelmätilaisuuksissa - kirjat oli siis osattava tilata etukäteen. Esitelmien jälkeen mentiin VPK:n ravintolaan jatkoille. Muistini on kyllä niin huonontunut, etten muista mikä oli ensimmäinen kuulemani esitelmä. En voi väittää, että sen jälkeen olisin käynyt kuuntelemassa kaikki kuukausiesitelmät, mutta olin kyllä aika ahne uudelle tiedolle, ja siksi melko ahkera kuuntelija.

Astrologisia kesäpäiviä vietettiin jo silloin Lahdessa, joten en ole koskaan kokenut legendaarisia Kesäpäiviä Karjalohjan Päiväkummussa. Olen kyllä kuullut niistä mainittavan useankin kerran.

Kuluneet 40 vuotta on mielestäni aika pitkä elonaika tällaiselle seuralle. Suomi on yhdistysten luvattu maa, niin sanotaan, mutta jopa oman kokemukseni mukaan yhdistykset helposti kuolevat ja jakaantuvat riitaisuuden vuoksi. Onko pelastuksemme ollut se, että seuran jäsenistö on niin heterogeeninen, ja lisäksi hajallaan ympäri maata – vaikka tavallaanhan sitä pidetään kuitenkin huonona asiana?

 

Mistä se sitten lähti?

Seuran 20-vuotisjulkaisusta luntanneena tiedän, että seura rekisteröitiin 19.4.1964. Vuonna 1970 seurassa oli 99 jäsentä, ja vuonna 1984 yli 190 jäsentä. 90-luvun alussa jäsenmäärä kasvoi paljon, ja vuoden 2003 loppupuolella seuran jäseniä oli 532 - jäsenmäärä on vakiintunut sinne 600 jäsenen tienoille. Mielenkiintoista on, että seuran kuukausikokouksiin ja kesäpäiville osallistujien määrä oli jo 1980-luvun puolivälissä 40-80 jäsentä, melkein sama kuin nykyisin. Tähän tietysti vaikuttaa se, että suurin osa seuran jäsenistä asuu pääkaupunkiseudun ulkopuolella.

20-vuotisjuhlajulkaisussa kerrotaan hiukan seuran historiasta ennen vuotta 1984 – keskityn siis itse seuraaviin kahteenkymmeneen vuoteen.

 

Tärkeimmät toimintamuodot

Seuran tärkeimmät toimintamuodot ovat pysyneet samoina: kuukausiesitelmät, Kesäpäivät ja jäsenlehti Astro Logos.

 

Kuukausiesitelmät

Kuukausiesitelmiä pidettiin 80-luvulla mm. Annantalossa, Vanhusten palvelutalossa Töölössä, ja Domuksen luentosalissa Hietaniemenkadulla. Kun HYY nosti hintoja, esitelmät siirtyivät Helsingin yliopiston päärakennukseen. Jo 1980-luvun lopussa oli tapana pitää esitelmät kuukauden viimeisenä perjantaina, ja perinteisesti on myös joulukuun tilaisuus ollut kartantulkinta- ja keskustelutilaisuus.

Esitelmät ovat käsitelleet astrologian kaikkia alueita, sekä perusastrologiaa että “eksoottisempia” aiheita.

 

Kesäpäiviä astrologiaa opiskellen

Kesäpäiviä vietettiin alkuaikoina Matkun Kreivilässä, Karjalohjan Päiväkummussa ja Lopella. 1990-luvun alkupuolelta Kesäpäivät ovat vakiintuneet Lahden kansanopistolle; ajankohta on vaihdellut, yleensä päivät on vietetty elokuussa, mutta joinakin vuosina myös kesäkuussa. Paikan vaihtoa on aika ajoin suunniteltu; monet haluaisivat luonnonläheisempää paikkaa, mutta useimmiten suunnitelmat ovat kaatuneet liikennejärjestelyjen vuoksi. Kesäpäivät on pidettävä paikassa, johon eri puolilta maata tulevat ihmiset pääsevät suhteellisen helposti julkisilla liikennevälineillä.

Kesäpäivillä on perinteisesti useampia esitelmiä, sekä pienryhmiä. Ensimmäiset pienryhmät järjestettiin Karjalohjalla 1987 – tosin aluksi pienryhmät järjestyivät tutkimaan erilaisia yhteisiä astrologisia tekijöitä, esim. samaan ryhmään kuuluivat vaikkapa ne, joilla oli Aurinko 10. huoneessa jne. Ryhmät raportoivat sitten tuloksistaan seuraavana päivänä koko yleisölle.. 1990-luvun loppupuolelta pienryhmien luonne muuttui. 1990-luvulla alettiin Kesäpäivien yhteydessä järjestää astrologian peruskursseja.

1990-luvun puolivälistä alettiin myös järjestää yhteisiä teemallisia iltajuhlia, joihin kuului vapaaehtoista pienimuotoista “astrodraamaa” ja leikkimielistä ideoiden kehittelyä pienissä ryhmissä.

Kesäpäivillä on ollut myös kirja- ja monistemyyntiä, ja joinakin vuonna astrologisia taidenäyttelyitä.

 

Kurssitus

Seura järjesti itse aika paljon opintotoimintaa 70- ja 80-luvuilla; vielä vuonna 1985 järjestettiin seuran omia alkeis- ja jatkokursseja. Vuoden 986 paikkeilla opiskelu siirtyi työväenopistoihin. Seuran jäsenet toimivat opettajina mm. Helsingin ja Vantaan työväenopistoissa, Kalliolan vapaaopistossa, Helsingin Aikuisopistossa (entinen Virkailijain opisto), Porvoon kansanopistossa (1990-luvulla). Opetusta on annettu myös eri puolilla Suomea, erityisesti Tampereella, jossa on oma seura, Tampereen Astrologinen  Seura (TAS).

Seuran omana kurssituksena voidaan vielä pitää 1990-luvulla yleistynyttä alkeiskurssia kesäpäivien yhteydessä. Kurssit ovat olleet melko suosittuja.

Kurssien vetäjiä on ollut monia, ahkerimpina voidaan mainita mm. Vuokko Coco, Outi Korhonen, Markku Manninen, Marja-Liisa Niemi-Mattila,  Raimo Nikula, Juhani Nummela, Annika Sipilä ja Seppo Tanhua.

 

Astro Logos

Jäsenlehti Astro Logos on ilmestynyt jo vuodesta 1984 . Aluksi se ilmestyi vain kerran vuodessa. Seuran silloinen rahastonhoitaja Anu Linnermo antoi lehdelle sen nykyisen “imagon” - hänen ehdotuksensa Astro Logoksen ja seuran logoiksi voittivat kilpailun, ja vuodesta 1985 lähtien lehden kansi on ollut omaleimainen ja helposti tunnistettavissa. Annika Sipilän päätoimittajuuden aikana 1990-luvulla lehden ulkonäkö ja sisältö kehittyivät suuresti, lehti alkoi ilmestyä ensin kolme, ja lopulta neljä kertaa vuodessa vuodesta 1999 lähtien.

Lehden taitto uudistui taas vuonna 2001. Käännösartikkelit ovat lisääntyneet, mikä toisten mielestä on virkistävää, toiset taas toivoisivat enemmän kotimaisin voimin tehtyjä kirjoituksia. Tätä toivoo myös lehden toimituskunta mitä lämpimimmin.

Vuodesta 2001 lähtien on lehteä ollut myynnissä Akateemisessa kirjakaupassa, Era Novassa ja Unio Mysticassa.

 

Juhlia

Vuosijuhlia on vietetty viiden vuoden välein. Seura onkin ahkera juhlija!. Vuonna 1979 vietettiin seuran 15-vuotisjuhlat Helsingin Säästöpankin kerhohuoneistossa. 20-vuotisjuhlat vietettiin Karjalohjan Päiväkummussa seuran kesäpäivillä 24-26.8.1984. Edellisenä perjantaina saivat halukkaat nähdä elokuvan “Avaruusseikkailu 2000”.

25- vuotisjuhlat pidettiin Helsingin VPK:n ravintolassa Albertinkadulla, ja 30-vuotisjuhlat, joihin itsekin osallistuin, vietettiin melko virallisissa puitteissa Helsingin yliopiston Porthanian I -salissa. Juhlien ohjelmissa on aina ollut alkupuolella mielenkiintoisia esitelmiä, sitten epävirallisempaa yhdessäoloa. 35-vuotisjuhlat vietettiin ravintola Budapestissa. 40-vuotisjuhlat tullaan viettämään Lahden kansanopistossa astrologisilla kesäpäivillä.

Yhdysvalloista lähtöisin on kansainvälisen astrologian päivän viettäminen kevätpäivän tasauksen aikoihin, yleensä 21.3. Juhlan vietto ei ole kovin laajalle levinnyt eikä yleistynyt, mutta seura on muutaman kerran järjestänyt pienimuotoisen tilaisuuden. Vuonna 2002 järjestettiin isompi tilaisuus Rajatiedon keskuksen tiloissa – tilaisuuteen kutsuttiin seuran alkuaikoina mukana olleita aktiiveja, entisiä puheenjohtajia yms. Tarkoitus on laajentaa päivän teemaa “kansallisesta” muistelemisesta kansainväliseen tulevaisuuteen.

 

Virallista ja epävirallista

Seuran järjestämien tilaisuuksien lisäksi monet astrologit ovat vetäneet pienryhmiä; muistan itse osallistuneeni ensimmäisen kerran Kheironia tutkivaan pienryhmään 1990-luvun puolivälissä pienessä kerhohuoneistossa Töölössä, ja sittemmin moneen muuhun pienryhmään.

Jo vuonna 1987 toimi kaksi tutkimuksellista pienryhmää, nimittäin perinnöllisyysryhmä ja rektifikaatio pienryhmä. Pienryhmiä on sittemmin ollut monia; ne ovat toimineet sekä astrologien kotona että seuran kirjastotiloissa Döbelninkadulla vuodesta 1994 lähtien, ja Pengerkadulla vuodesta 2003 lähtien.

Eri puolille Suomea on noussut joitakin pienryhmiä seuran jäsenistä. Oulussa, Porissa, Jyväskylässä, Kouvolan seudulla, Hämeenlinnassa ja Saarijärvellä on myös toiminut pieniä ryhmiä. Porin ryhmä on toiminut jo viisi vuotta ja järjestänee juhlat syyskaudella 2004. Tampereellahan on oma seura, jonka jäsenistä osa on myös Suomen Astrologisen Seuran jäseniä. Koska seura on niin hajallaan, olisi tärkeää että eri paikkakunnilla asuvat jäsenet kokoontuisivat keskenään ja järjestäisivät omaa koulutusta, pienryhmiä yms.

 

Yhteistoimintaa ja yhteentörmäyksiä

Seuralla on erittäin tiivis yhteistyö Tampereen astrologisen seuran kanssa. Seura teki esim. vuoden 2001 keväällä planetaarioretken Tampereelle ja osallistui samalla Tampereen seuran esitelmätilaisuuteen. Vuoden 2002 syksyllä osallistuttiin Tampereen seuran 20-vuotisjuhlaan.

Yhteistoiminta Rajatiedon keskuksen kanssa on keskittynyt Hengen ja Tiedon messuihin, jotka ovat vuosittain lokakuussa Helsingin suomalaisen yhteiskoulun tiloissa. Seura on osallistunut messuille vuodesta 1984 lähtien. Viime vuosina on tosin kehitelty Rajatiedon keskuksen kanssa myös tiiviimpää ja aktiivisempaa yhteistyötä.

Yhteentörmäyksiä on ollut lähinnä skeptikoiden kanssa, jotka ovat olleet superaktiivisia astrologian ja astrologisen seuran vastustajia. Kiistoja on käsitelty tiedotusvälineissä ja esitelmätilaisuuksissa, lähinnä 1980-luvun loppupuolella ja 1990-luvun alkuvuosina. Vuoden 1989 syksyllä Skepsis järjesti ison seminaarin, johon osallistui myös astrologisen seuran edustajia. Tohtori Nils Mustelinin astrologiaa irvaileva sporalogia on tavallaan tehnyt myös astrologiasta tunnetumpaa. Viime vuosina kiistat ovat vaimentuneet, ja paljolti siirtyneet Internetin keskusteluryhmiin. Tosin skeptikot ovat vaikutusvallallaan saaneet aikaan sen, että astrologian opetusta on työväenopistoissa vähennetty.

Viimeinen isompi “tieteidenvälinen” keskustelutilaisuus järjestettiin tiedekeskus Heurekassa vuonna 1994.

 

Kansainväliset yhteydet

Kansainvälisiä kontakteja oli seuralla jonkin verran jo 1980-luvun alkupuolella. Seura liittyi Englannin astrologiseen seuraan 1983; jäsenenä saatiin julkaisut Transit, Correlation ja Astrological Journal. Samoihin aikoihin olimme jäsenenä myös Ruotsin astrologisessa seurassa. Vuosina 1986-87 tilattiin ruotsalaisia Astrologen ja Libra-lehtiä. 1987 seura liittyi NCGR:ään (National Council for Geocosmic Research), Urania Trustiin ja sveitsiläiseen WORLD-ACR:ään (Astrological Registration and Communication Center).

Ulkomaisia esitelmänpitäjiä on ollut seurassa jonkin verran jo 1980-luvulta lähtien. Ruotsalainen Anders Ekström esiintyi vuonna 1985 Karjalohjan kesäpäivillä. Ulkomaiset vierailijat ovatkin useimmiten esiintyneet kesäpäivillä, mutta myös erillisiä luentoja ja seminaareja on järjestetty. Vierailujen huippuvuosi oli 1996, jolloin meillä kävi yhteensä kolme ulkomaista astrologia: keväällä Alan Oken, kesäpäivillä Ruth Brummund, ja marraskuussa Noel Tyl. Muita vierailijoita ovat olleet Udo Rudolph, Signe Taff, Jerome Rainville, David Meadows, Adrian Duncan, Maggie Hyde ja Geoffrey Cornelius, John Alexander, Sue Tompkins, ja Christa Hensel.

Myös suomalaiset astrologit ovat pitäneet esitelmiä kansainvälisissä konferensseissa, mm. Maarit Laurento ja Ulla Palomäki.

Vuonna 2002 seura teki risteilyn Tukholmaan, ja siinä yhteydessä tavattiin Tukholman astrologisen seuran edustajia epävirallisesti. Vuoden 2004 huhtikuussa seuran jäseniä osallistuu Tukholman astrologisen seuran 20-vuotisjuhliin.

 

Astrologiaa tiedotusvälineissä

Vaikka astrologiaa paljon mollataan, tiedotusvälineet; lehdet, radio ja tv ovat kuitenkin suhteellisen usein käsitelleet astrologiaa palstoillaan ja ohjelmissaan. Vuosien mittaan ovat lehdissä, radiossa ja tv:ssä esiintyneet ainakin Olavi Asikainen, Sven Stenberg, Vuokko Coco, Markku Manninen, Raimo Nikula, ja Maarit Laurento. Vuonna 1988 nelos-tv esitti Vuokko Cocon ohjelmasarjan ’12 huonetta’.

 

Seuran tiedotus

Tiedotusta on hoidettu jäsenkirjein ja Astro Logoksen avulla; kuukausiesitelmistä on ilmoitettu myös Helsingin Sanomien Minne Mennä-palstalla. Vuodesta 1999 lähtien on seuralla ollut omat Internet-sivut.

 

Ajatuksia tulevaisuudesta

Näyttää siltä, että astrologia ei ole kuolemassa, vaan sen suosio säilyy. Astro-Tv:n myötä yhä useampi tulee tietoiseksi astrologian olemassaolosta.