Mitä astrologia on?

Astrologian aakkoset

Ymmärtääkseen astrologiaa on hyvä osata perustermistö. Pääset tutustumaan astrologian perusterminologiaan klikkaamalla  sivun seurassa olevia linkkejä.

L.isää syventävää tietoa astrologiasta löydät Mitä Aurinkomerkin jälkeen?-tiedostosta ja sen alisivuista. 

Löydät sivuilta myös karttoja; tässä linkki Suomen valtion astrologiseen karttaan

Klikkaa kuva isommaksi!

Astrologisen kartan laskemiseksi tarvitaan tietoja: syntymäpäivä (päivä, kuukausi, vuosi), syntymän kellonaika mahdollisimman tarkasti sekä syntymäpaikkakunta.

Kartan planeetat määritetään todellisten asemien perusteella efemerideistä. Kartan huoneet (sektorit) määräytyvät syntymän kellonajan ja paikkakunnan mukaan.

Uloimpana on Eläinrata, jossa Oinaan alku määräytyy kevätpäiväntasauksen mukaan. Kartan sektoreita sanotaan huoneiksi. Ympyrään on merkitty Aurinko, Kuu ja planeetat. Ympyrän keskellä on aspektit, jotka kertovat siitä, millaiset yhteyydet planeetoilla on keskenään. Vaakasuoran akselin vasen piste on Askendentti, eli niin sanottu Nousumerkki.

Kaikkien tuntema horoskooppimerkki on vain aurinkomerkki, yksi syntymäkartan tekijöistä. Erittäin tärkeä on myös Kuun merkki.

Useimmiten kaikkein näkyvin tekijä on Askendentti, eli se merkki, joka oli syntymähetkellä nousemassa itäisellä horisontilla. Lisäksi tulevat muut planeetat, kaikkien tekijöiden asemat horisontin suhteen (kartan huoneet) ja tekijöiden väliset kulmasuhteet (aspekti).

Astrologisen kartan eri tekijöistä on kerätty kokemusperäistä tietoa eli havaintoja siitä, miten ne yleensä ilmenevät ihmisen luonteessa ja elämässä. Vaikka jokainen ihminen on ainutlaatuinen, hän voi saada syvällistä näkemystä itsestään näiden kuvausten avulla. Astrologia onkin viime vuosisadalla kehittynyt merkittäväksi itse- ja ihmistuntemuksen välineeksi. Toivottavasti nämä sivut antavat innostusta lähteä etsimään vastauksia niihin tärkeisiin, kuka minä olen, millainen minä olen, mitä minä teen täällä maan päällä?

Kartta voidaan laatia lähestulkoon mille tahansa tilanteelle (hetkelle), jonka tapahtumien kulusta halutaan pintaa syvemmältä olevaa tietoa.