Eläinradan merkit

Trooppisen eläinradan merkit perustuvat kiinteään alkukohtaan, joka on 0-astetta Oinasta, jolloin Aurinko saapuu Oinaaseen keskimäärin 21.3. vuosittain. Trooppinen (tropos=vuodenaika) on vuodenaikaan ja sen vaihteluun pohjautuva eläinrata ja samalla suuri symbolinen kokonaisuus. Kukin merkki edustaa vuodenaikansa perusilmiöitä ja symbolisesti myös ihmisen peruslaatua. Merkit ovat laadullisten ominaisuuksien kokoelmia, joita yhdistää muutama keskeinen teema. Merkkejä voi jaotella monin tavoin, mutta luontevin tapa on jakaa merkit neljään vuodenaikansa edustajiksi.

KEVÄÄN MERKIT

Kevät on vuodenajoista ensimmäinen, elämän uudelleen heräämisen aika. Kaikki kevään merkit ovat alkuvoimaisia, spontaaneja ja voimakkaasti vaistomaisia ja elämästä iloitsevia - ellei mikään suuri ongelma ole kahlinnut näitä ominaisuuksia.
Oinas on tulimerkki ja kevään merkeistä toiminnallisin, fyysisin ja yksilöllisin. Se aloittaa tekemällä asioita, puskemalla päällään tietä auki, se raivaa, syöksyy eteenpäin, ei piittaa juuri säännöistä, etsii seikkailuja ja keinoja purkaa elinvoimaansa.
Härkä maamerkkinä vakauttaa kevään voimat, sisäistää ne fyysiseen olemukseensa ja nauttii niiden voimasta passiivisesti aistien kokemusten ja hienojen elämysten kautta.
Kaksonen on kevään ja kesän taitteessa ja merkitsee kevään spontaanin voiman siirtymistä mielen ja kielen tasolle. Kaksonen ilmaisee itseään monipiolisesti ja irrallisesti poimien vaikutelmia, virikkeitä ja kokemuksia kooten yhteen kevään satoa.

KESÄN MERKIT

Kesän merkit ovat kukoista
via, kasvattavia ja huolehtivia kukin omalla tavallaan. Ne luovat edellytykset jatkaa sukua, kasvattaa, kannustaa ja ohjata nuorempia.
Rapu on vesimerkki ja tunnettu huolehtivasta, arkisesta, voimakkaasti sitoutuvasta luonteesta, joka haluaa nähdä ympärillään vakaan ympäristön, perheen, sukulaisten ja läheisten muodostaman verkoston. Rapu suojaa, turvaa, vetäytyykin helposti tai viihtyy omalla reviirillään ja kasvattaa sisäistynyttä suhdetta itseensä ja valikoivasti ulkomaailmaan.
Leijona tulimerkkinä jatkaa kesän merkkien perintöä vapauttamalla syviä luovia voimia, jotka tekevät ihmisestä yksiön, auttavat häntä luomaan, olemaan vahvasti oma itsensä ja kehittämään keinoja vaikuttaa ihmisiin ilmaisemalla lahjojaan vaikuttavasti.
Neitsyt on kesän ja syksyn siirtymävaiheen merkki ja edustaa sadonkorjuuta, ihmisen kykyä tarkentaa olemassaoloaan tutkimalla, huolellisesti seulomalla jyvät akanoista, analysoimalla ja etsimällä keinoja parantaa elämän laatua, terveyttä ja tehokkuutta.

SYKSYN MERKIT

Syksyn merkeissä näkyy sosiaalisten sääntöjen ja suhteiden tuomat monimutkaiset verkostot ihmisten ja asioiden kesken. Ne auttavat sopimaan yhteisistä asioista ja pelisäännöistä ja rakentamaan kulttuuria, jossa erilaisilla ryhmillä ja luokilla on oma paikkansa - ja myös ristiriitansa toisten kanssa.
Vaaka luo edellytykset ihmisten vuorovaikutukselle. Se on merkkinä sopeuttava, punnitseva, arvioiva, "huvikseen" elämää ja ihmisiä silmäilevä, joustava ja sovitteleva merkki halutessaan yhdistää ihmisiä yhteistoimintaan.
Skorpioni vakauttaa ja alkaa käyttää hyväksi jo valmiita ihmissuhdeverkostoja hyötyäkseen materiaalisesti, mutta myös liittoutuakseen voimakkaasti toisten kanssa saaden siitä lisää voimantunnetta ja tarpeellista syvyyttä. Skorpionin voimat tunnetaan läpitunkevina, perusteellisina ja elämän perusteisiin pureutuvina.
Jousimies on syksyn ja talven rajamerkki, se siirtää sosiaalisia tarpeita eteenpäin innostuen, uskoen, vakaumuksen ja paatoksen äänellä julistaen asioita, arvoja ja tavoitteita. Jousimies on totuudenetsijä, dramaattinen julistaja, vaeltaja tai suurten mittojen ylilyöjä.

TALVEN MERKIT

Talven merkit edustavat voimaa, joka kiteyttää, abstraktoi, käsitteellistää, tiivistää, pelkistää ja samalla katsoo kaikkein kauempaa asioita, luopuu yksilöllisestä näkökulmasta ja edustaa mahdollisuutta muuttaa arvoja, systeemejä ja yhteiskuntaa.
Kauris on talven merkeisä pelkistynein, se edustaa talven kahlitsevaa voimaa, joka luo aktiivisesti järjestystä, käyttää järkeä ohjatakseen elämää, luo ikuisia lakeja ja ymmärryksen välineitä ja tiivistää asiat systeemeiksi.
Vesimies vakiinnuttaa järjestyksen suuriksi systeemeiksi, jotka voivat kattaa valtioita ja maita, ehkä joskus koko maailmaa, etsii edistystä tieteen ja teknologian avulla tai suurten yleistävien ajattelun järjestelmien avulla.
Kalat on talven ja kevään rajamerkki, jossa vaikutukset pitkistä linjoista kasaantuvat ja siksi kalamaisuus tietää sisäistä rikkautta, mutta joka voi kääntyä kaaokseksi ja hajanaisuudeksi.