Aspektit astrologiassa

On hyvä muistuttaa siitä, että suuri osa astrologian tulkinnasta perustuu aspekteille eli kahden planeetan kulmasuhteille. Ne ovat yksinkertaisia geometrisia kulmia planeetasta toiseen. Aspektien pohjalla on kuitenkin vielä yksinkertaisempi ilmiö: kiertojaksot, eli syklit.

Kahdesta planeetasta aina toinen on nopeampi kuin toinen. Kaksi planeettaa kohtaavat toisensa, sitä sanotaan konjunktioksi eli yhtymäksi. Asteina konjunktio on 0. Nopeampi planeetta menee lujempaa eteenpäin ja jättää hitaamman taakseen ja tekee konjunktion jälkeen suoran kulman eli neliön toiseen planeettaan. Suorakulma on tällöin +90 astetta ("kasvava aspekti").

Sitten seuraa oppositio, vastakkaisuus, joka merkitsee planeettojen asettumista kirjaimellisesti toisiaan vastakkain jolloin asteina se on 180. Sen jälkeen planeetat tekevät toisen suorankulman, mutta tällä kertaa se on sulkeutuva eli –90 astetta ("vähenevä aspekti").

Jonkun ajan kuluttua nopeampi jälleen saavuttaa hitaamman ja syntyy uusi konjunktio, uuden kierroksen alku. Planeetan kiertoaika jakautuu kahtia, toisen puoliskon se etääntyy tietystä toisesta planeetasta ja on menossa poispäin siitä ja toisen puoliskon se lähenee jälleen hitaampaa planeettaa ja sulkeutuu tai vähenee kuten Kuu.

Astrologia  on pitkälti syklisen ajan tarkkailua ja siitä tehtäviä johtopäätöksiä.
Jokainen merkittävä aspekti on symboli kehityksen taitekohdasta, jossa on mahdollista kasvaa tai jäädä jumiin omien ongelmiensa kanssa.

Aspektien perusta löytyy kreikkalaisesta kulttuurista, varhaisista geometrisista opeista ja ennen kaikkea suuren lukumystikon ja "värähtelyn tieteen" pioneerin, Pythagoraan opeista. Hänen mukaansa kaikki ilmennyt maailmassa värähtelee tiettyjen lukuarvojen mukaan.

 

Tavallisimmat aspektit ovat kokonaisluvullisia osia ympyrästä, niin että

360/1= 360 = konjunktio eli yhtymä q

360/2= 180 =oppositio eli vastakkaisuus p

360/3= 120 = trini eli kolmio u

360/4= 90 = suorakulma eli neliö t

360/5= 72 = kvintiili eli viisiö å Q

360/6= 60 = sekstiili eli kuusio r

360/7= 51,25 = septiili S

360/8= 45 = puolineliö e

360/9 = 40 = noviili eli "ysiö" N

360/10=36 = semikvintiili eli puolikvintiili SQ

360/12=12 =semisekstiili eli puolikuusio w

 

Myös muita, "irrationaalisempia" aspekteja löytyy, kuten puolitoistaneliö, 135 astetta ja kvinkunssi tai kvinkunksi, 150 asetta. On huomattava, että yleensä aspektit kuuluvat omaan perheeseensä tai luokkaansa. Siten esim. kvintiiliperheeseen kuuluvat peruskvintiili 72 astetta, sen puolitus 36 astetta, puolitoistakvintiili 108 astetta ja tuplakvintiili 144 astetta.

 

Aspektien tulkinta

 

Klassinen astrologia jakoi aspektit yksinkertaisesti huonoihin (oppositio ja suorakulma) ja hyviin (kuusio ja kolmio sekä usein myös yhtymä). Tällainen laadullisia tekijöitä jyrkästi arvottava suuntaus on hävinnyt, mutta populaarissa astrologiassa se vielä pitää pintansa.

Aspektien tulkinta seuraa paljon kiertojaksosta saatua tietoa, esim. konjunktio sitoo kaksi planeettanergiaa yhteen, ne sulautuvat energisesti toisiinsa ja antavat uuden kiertojakson aluksi kaoottiset, mutta voimakkaat perustarpeet, oppositiossa näkyy kahden planeettasymbolin äärimmilleen venytetty erilaisuus, joka kuitenkin voi myös vetää puoleensa, yhdistyä uudella, tietoisella tasolla toisiinsa; kolmio on virtaava, vaivaton, luova ja huoleton aspekti, mutta voi oireilla itsetyytyväisyyttä ja narsisimia; kuusio on tietoisesti rakentava, yhdistävä ja yhteistyötä tekevä aspekti, jossa alkuideoista voi rakentaa jotain pidemmälle.

 

Kartan aspektikuviot

 

Aspektit usein kasautuvat kokonaiskuvioiksi. Tavallisia kuvioita ovat T-ristit, jossa on kaksi planeettaa vastakkain ja kolmas neliössä niihin. Myös Iso Risti on mahdollinen. Siinä on kaksi planeettaa kahteen muuhun vastakkain ja kaksi neliötä tekevää planeettaa. Ristit ovat kovia rakennusaineita, jotka luovat rajua dynaamisuutta ja pakkoja, toimintaa, vastuksien voittamisen tarvetta ja suuria eheyden koettelemuksia, mutta myös mahdollisesti suuriin saavutuksiin kannustavaa voimaa. Iso Risti on tämän korkeampi ja vaikeampi muoto.

Joskus on kartalla Iso Kolmio eli Kultainen kolmio, jossa kolme planeettaa on kolmiossa keskenään samassa elementissä liittäen yhteen hyvin kehittyneitä kykyjä ja lahjoja, jotka toimivat lähes automaattisen sujuvasti ihmisen elämässä ja tuovat luovaa tyydytystä.

Kahdesta kvinkunssista ja yhdestä kuusiosta koostuu ns. Jumalan sormi, joka on ongelmia tarkentava ja uutta sopeutumista vaativa kinkkinen kuvio.

Muitakin isoja kuviota voi syntyä, mutta niihin kannattaa tutustua alan kirjallisuuden avulla.