Planeetat astrologiassa

Astrologinen kartta symboloi ihmisen minuutta. Minuus ei ole yksi jakamaton möykky vaan se voidaan hahmottaa kenttänä, jossa kaikki planeetat edustavat jotain psyyken keskeistä tehtävää.

Psyyke jäsentyy planeettasymboliikan kautta. Symboliikan juuret ovat syvällä länsimaisen sivistyksen alkutekijöissä, Kaksoisvirran maassa, Egyptissä ja kreikkalais-roomalaisessa kulttuurissa. Viime mainittu on antanut planeettajumalille nimensä, puhumme Merkuriuksesta, Jupiterista ja Uranuksesta. Voisimme palata kreikkalaiseen mytologiaan ja puhua Hermeksestä, Zeuksesta ja Ouranoksesta, mutta mytologinen ja symbolinen merkitys ei silti muuttuisi.

Myytit edustavat varhaisinta yritystä jäsentää ja antaa mielekkyyttä ihmisen peruskokemuksille.

Astrologian planeetat ovat myyttisestä jumalamaailmasta kehiteltyjä versioita, joilla kuvataan ihmispsyyken toimintoja, motiiveja ja tarpeita.

Planeettoja tulkitaan 1) planeetan merkitys sinänsä 2) planeetta eläinradan merkissä (ks.merkit) 3) planeetta huoneessa (ks. huoneet) 4) planeetta suhteessa toiseen planeettaan (ks. aspektit).

 


AURINKO: Sisäsyntyinen intuitiivinen halu elää, elinvoima, Minän perusenergia, tietoinen Minäkuva, psyyken keskus;auktoriteetti, johtaja, Isä-rooli.

 

KUU: Emotionaaliset perustarpeet, huolenpidon, läheisyyden ja rakkauden tarpeet lapsena ja sama aikuisena kykynä olla huolehtija ja kasvattaja; Äiti-rooli.

 

MERKURIUS: Tarve oppia, käyttää kieltä itsensä ilmaisemiseen, kyky käsitteelliseen ajatteluun ja asioiden yhteyksien näkemiseen ja oivaltamiseen, kommunikaatio.

 

VENUS: Tarve rakkauteen ja kiintymykseen, eroottinen perusvire, Naisen naisellisuus ja Miehen sisäinen feminiininen puoli; ihmissuhteet.

 

MARS: Tarve toimintaan, välittömiin reaktioihin minän vahvistamiseksi (hyökkäys, puolustus);Miehen maskuliinisuus, Naisen sisäinen miehinen puoli.

 

JUPITER: Tarve kasvaa ihmisenä, sopeutua yhteisöön, kulttuuriin oppimalla niiden säännöt, odotukset ja toimintamekanismit; kasvu, laajentuminen, tietojen ja kokemusten sulaminen Minään.

 

SATURNUS: Tarve määritellä omat rajat, tietoinen Minä, Ego, sen kyky säilyttää oma minäkuva; minän torjunta, puolustusjärjestelmät, konservatiivisuus.

 

KHEIRON: Tarve vapauttaa primitiivisiä voimia ja yllykkeitä ja samalla jalostaa niitä työskentelemällä omien puutteiden, traumojen ja haavojen kanssa.

 

URANUS: Tarve rikkoa rajoja ja ylittää odotuksia, löytää uutta (älyllisesti tai sosiaalisesti), tuoda uutta valoa ihmiskunnalle (Prometheus-rooli).

 

NEPTUNUS: Tarve sulautua Kokonaisuuteen, Minän rajojen laajentuminen psyyken kokemusten ja elämysten myötä, kuvitteellisen keinoin, luovuudella tai korvikkeilla (alkoholi, huumeet, kemialliset muutokset).

 

PLUTO: Tarve sukeltaa alitajuntaan ja noutaa uusia voimavaroja, motiiveja ja tietoisen minän luutumia. Syvät elämykset ja kokemukset, jotka muuntavat minuutta, sen motivaatiota ja rakenteita.

 

(Raimo Nikula)